Beef Dish

Bò nướng xiên

Grilled beef skewers

 

 

 

145.000đ

Bò xào xả ớt

Stir-fried beef with chilli

 

 

125.000đ

Bò xào tiêu xanh

Stir-fried beef with green pepper

 

 

125.000đ

Bắp bò hấp mắm nhĩ cuốn bánh tráng

Steamed beef shank with mushroom sauce and rolled with rice paper

125.000đ