Fish Dish

Chả cá Lã vọng

Cha Ca La Vong

 

145.000đ

Cá lóc kho tộ

Braised snakehead fish

115.000đ

Cá diêu hồng chiên xốt mắm me

Fried red tilapia with tamarind sauce

225.000đ

Cá diêu hồng chiên giòn

Crispy fried red tilapia

225.000đ

Cá rô phi chiên giòn

Crispy fried tilapia

 

195.000đ

Cá rô đồng chiên giòn (theo mùa)

Crispy fried perch (seasonal)

195.000đ

Cá chim chiên giòn

Crispy fried pomfret

 

225.000đ

Cá thu chiên mắm xoài

Fried mackerel with mango sauce

145.000đ

Cá thu chiên sốt cà

Fried mackerel with tomato sauce

 

145.000đ

ca-loc-chien-gion

Crispy fried snakehead fish rolled with rice paper

225.000đ