Canh chua tôm

신 새우 수프

 

115.000đ

Canh chua thịt bò

쇠고기 사워 수프

 

115.000đ

Canh cải thịt heo/tôm

돼지고기/새우 수프

 

85.000đ

Canh cải thịt heo/tôm

돼지고기/새우미역국

 

85.000đ

Canh bầu nấu tôm

새우 조롱박 수프

 

115.000đ

Canh đậu hủ non thịt băm

다진고기를 넣은 어린두부국

85.000đ

Canh gà nấu lá giang

자이언트 잎으로 요리한 닭고기 수프

115.000đ