국수

Miến xào tôm

새우를 곁들인 당면 볶음

 

115.000đ

Mì xào hải sản

해물볶음면

 

115.000đ

Mì xào bò

쇠고기를 넣은 볶음 국수

 

115.000đ

Mì xào rau

야채를 곁들인 볶음면

 

75.000đ

Mì hoành thánh

완탕면

 

85.000đ

Phở gà

치킨 포

 

85.000đ

Phở bò

쇠고기 국수

 

85.000đ

Phở thố đá bò

쇠고기 돌그릇 쌀국수

 

215.000đ

Bún bò Nam Bộ

남부 쇠고기 국수

 

115.000đ

Bún chả Hà Nội

분짜 하노이

 

115.000đ

Bún cá đặc biệt

특별한 생선 국수 수프

 

95.000đ