Món cá

Chả cá Lã vọng

Chả cá lã vọng

 

145.000đ

Cá lóc kho tộ

Cá lóc kho tộ

 

115.000đ

Cá diêu hồng chiên xốt mắm me

Cá diêu hồng
chiên xốt mắm me

225.000đ

Cá diêu hồng chiên giòn

Cá diêu hồng
chiên giòn

225.000đ

Cá rô phi chiên giòn

Cá rô phi chiên giòn

 

195.000đ

Cá rô đồng chiên giòn (theo mùa)

Cá rô đồng chiên giòn (theo mùa)

195.000đ

Cá chim chiên giòn

Cá chim chiên giòn

 

225.000đ

Cá thu chiên mắm xoài

Cá thu
chiên mắm xoài

145.000đ

Cá thu chiên sốt cà

Cá thu chiên sốt cà

 

145.000đ

ca-loc-chien-gion

Cá lóc chiên giòn
cuốn bánh tráng

225.000đ